VRIJZINNIG HUMANISME IN DE KLAS

De maatschappij waarin we leven, is een geheel van mensen van verschillende afkomst, huidskleur, cultuur en levensbeschouwing.
De vrijheid van eredienst en de vrijheid van onderwijs zijn beide in de Belgische Grondwet verankerd. De scholen ingericht door openbare besturen moeten tot het einde van de leerplicht de keuze aanbieden tussen onderricht in een van de erkende godsdiensten en de niet-confessionele zedenleer.
De vrijzinnige gemeenschap in Vlaanderen bestaat uit vrijzinnige verenigingen onder de koepel 'De Mens.nu', de vroegere Unie van Vrijzinnige Verenigingen.
Op school wordt het Vrijzinnig Humanisme geleerd en beleefd in het vak Niet-Confessionele Zedenleer; in het Gemeenschapsonderwijs, in het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs Ún in enkele vrijzinnige vrije scholen. Met het vrij onderzoek als methode en de humanistische waarden als kader, leren jongeren uit het lager en het middelbaar onderwijs kritisch kijken naar zichzelf en de wereld waarin ze leven.

Meer info: www.ribz.be